Poukázat na důležitost problematiky plicní hypertenze a dalšího výzkumu v této oblasti měl i letos Mezinárodní den plicní hypertenze, který připadá na 5. května. Celosvětově se symbolicky, nejčastěji formou sportovního klání, snaží účastníci naplnit motto Get breathless for pulmonary hypertension ( rozuměj: „Daruj dech pro plicní hypertenzi“). Sdružení pacientů s plicní hypertenzí (SPPH), pomáhající pacientům v řadě oblastí a spolupracující s obdobnými pacientskými organizacemi z 33 evropských zemích, se zapojilo do projektu již popáté. V návaznosti na úspěšný pilotní ročník v roce 2016 a se zásadním finančním přispěním Evropské asociace pro plic [ ... ]